REMANUFACTURING

Remanufacturing heeft veel voordelen – niet alleen voor onze klanten, maar ook voor het milieu

Remanufacturing nader belicht

Remanufacturing verlengt de levensduur van het product door een defect product terug te brengen naar dezelfde standaard als toen het voor het eerst werd vervaardigd, door het een proces te laten ondergaan dat erop gericht is het meeste materiaal terug te winnen - zonder de kwaliteit in gevaar te brengen. Hoewel het misschien simpel klinkt, is het proces zeer complex en vergt veel professionaliteit en expertise.  
Voor de remanufacturing van auto-onderdelen moeten oude gebruikte onderdelen (old cores), worden opgehaald want deze fungeren als de hoofdingrediënt in het reman proces. Het verzamelen van deze gebruikte onderdelen is een complexe bezigheid. Niet alleen is CPI actief in de aankoop van kwalitatief hoogwaardige gebruikte onderdelen maar hebben we ook een hele retoursysteem geactiveerd met onze klanten waardoor bij elk verkoop van een reman product tegelijkertijd ook het oude gebruikte auto onderdeel terugkomt naar onze fabrieken. Het systeem wordt ondersteund met een soort statiegeld of borg dat de retour van de gebruikte auto onderdelen moet ondersteunen.

De oude auto onderdelen worden bewaard in onze centrale magazijn in Polen waar we al ongeveer 1 miljoen goede oude auto onderdelen bewaren die klaarstaan om in het reman proces te worden gebruikt. In onze fabrieken bestaat het reman proces uit verschillende werkstations en processen die nauwlettend onder een strict kwaliteitsprogramma worden gevolgd alvorens ze goedgekeurd worden voor het daaropvolgende werkstation of proces. Het hele remanufacturing proces kunnen we in  de volgende basisstappen verdelen:

[ 1 ] Demontage: Defecte eenheden ondergaan een volledig demontageproces en onderdelen die niet geschikt zijn om te remanufacturen  worden afgevoerd.

[ 2 ] Reiniging: Na de demontage van de eenheden in afzonderlijke onderdelen, worden ze nauwkeurig gewassen en schoongemaakt. We gebruiken hiervoor diverse cleaningmethoden zoals met drukkend heet water, zandkorreltechniek,  ultrasoon etc. CPI staat altijd open voor nieuwe cleaningmethoden om het product en haar componenten op een juiste manier schoon te maken, zonder enige risico van beschadiging en zo het product gereed te maken voor de volgende stappen in het remanproces.

[3] Inspectie & sortering: Gereinigde componenten worden onderworpen aan een intensieve inspectie om vast te stellen of ze in een herbruikbare staat zijn. Dit gebeurt zowel visueel als met testapparatuur om te meten of de toleranties binnen aanvaardbare grenzen liggen.

[4] Reconditioneren & vervangen: In deze fase worden herbruikbare onderdelen gereconditioneerd, bijvoorbeeld door galvaniseren en slijpen van de onderdelen. Onderdelen die in de vorige fasen zijn afgevoerd worden vervangen door nieuwe onderdelen.

[ 5 ] Herassemblage: De remanufactured producten worden opnieuw geassembleerd.

[ 6 ]Eindtest: Elke remanufactured product ondergaat een 100% prestatietest om te garanderen dat de unit voldoet aan het origineel nieuw OE productnorm. 

Voordelen van remanufacturing

Remanufacturing heeft veel voordelen – niet alleen voor onze klanten, maar ook voor het milieu.

Een reman programma biedt u een veel breder assortiment dan welk alternatief dan ook. Daarom bent u als klant verzekerd van een uitstekende beschikbaarheid binnen ons complete productassortiment.

Naast een wijd assortiment is remanufacturing natuurlijk zeer belangrijk voor het milieu en draagt u bij aan een groenere wereld. Oude auto onderdelen gaan dan niet naar de schroot of andere stortplaatsen wat vervolgens positief uitpakt voor het milieu en wordt grondvergiftiging of andere milieuschade voorkomen.

Bovendien bespaart reman 79% van de energie die wordt gebruikt bij de productie van het originele product. Dat komt doordat het remanproces het energieverbruik vermindert omdat geen materiaal hoeft te worden gesmolten of omgesmolten voor nieuwe producten.

Remanufacturing is een veel vriendelijker productieproces en heeft een leidende rol in de strijd om de uitstoot van broeikasgassen en het verbruik van natuurlijke hulpbronnen te verminderen. 

Remanufacturing speelt een belangrijke rol in de circulaire economie; door remanproductie worden talrijke nieuwe 'levens' aan het product toegevoegd, in plaats van eenmalig gebruik van producten en verspilling van hulpbronnen. Wereldwijd komt de energiebesparing met remanufacturing  jaarlijks overeen met dezelfde energie die wordt opgewekt door 8 kerncentrales of 16 miljoen vaten ruwe olie. De jaarlijkse materiaalbesparingen van remanufacturing komen neer op 14 miljoen ton.

Voordelen van remanproductie in één oogopslag

Lager energieverbruik

In vergelijking met een normale productieproces ligt het energieverbruik van een remanproductieproces 79% lager.

Minder CO2 uitstoot

Door het energieverbruik wordt de CO2-uitstoot tijdens het remanproces verminderd.

Minder natuurlijke grondstoffen

Door de talrijke ‘levens’ die aan het product worden toegevoegd, wordt gebruik van natuurlijke hulpbronnen verminderd. 

Minder schroot en afvalmateriaal

Het remanproductieproces vermindert de hoeveelheid materiaal dat naar de schroothoop , door het materiaal langer in gebruik te houden.

Onderdeel van de circulaire economie

Remanufacturing is een circulaire economie waar de hulpbronnen in een beperkte kring circuleren, ten opzichte van de lineaire economie waar hulpbronnen worden verbruikt.

Remanufacturing video's

Startmotoren

Dynamo's

AC-compressoren

Remklauwen

EGR-kleppen

.site-content.special-top .top-content .section:first-of-type::before { content: 'BLADEREN'; }